URBANISTIČKI PLANOVI I PROJEKTI:

- PDR opštinskog puta Bočar – Iđoš,

- PDR dela Bloka 185 u Novom Bečeju

- PDR - koncept plana Bloka 108a u Novom Bečeju

- PDR - koncept plana bloka 115 u Novom bečeju

"SOJAPROTEIN" - Bečej,

"SEMENSKA STANICA" - Bečej,

"CARBODIOXID" - Bečej, "

„ŽIVINARSKA FARMA" Bačko Petrovo Selo,

"FAKOP" Bačko Petrovo Selo,

SB 1722 - Centar Bečeja, "METLARA" - izmene i dopune - Bečej,

„PRISTANIŠTE“ - Bečej,

„REKREACIONI CENTAR“ - Bečej,

„SPOMEN PARK“ - Bečej,

„VODOZAHVATNO POLJE“ - Bečej,

„GRADSKA PEKARA“ - Bečej,

„SC "MLADOST" - Bečej,

SB-19 - "VETRNJAČA" („BIKARA“) - Bečej,

SB-47 - "BENZINSKA STANICA - ČORDAR" - Bečej,

ZANATSKA KLANICA "ALADAR“ - N. Bečej,

"CENTAR NOVO MILOŠEVO" - N. Miloševo,

"HINOM" - Novo Mološevo,

"PARK" - Bačko Gradište,

Idejno – urbanističko rešenje biciklističkih staza u Bečeju,

Idejno – urbanističko rešenje autobuske stanice u Bečeju i Novom Bečeju…

"MANIFESTACIONI TRG" - Teslić, urbanističko i projektantsko rešenje…

-"KOLLING" - Beograd, "POSLOVNI CENTAR" u Bečeju.

Urbanističko uređenje kompleksa „ELEKTRO-DOBOJ“ u Tesliću

"POSLOVNI CENTAR" u Žablju,

Uređenje i UT uslovi za objekat, saobraćajnice, instalacije i uređenje prostora za izgradnju hotela "Bela lađa" u Bečeju,

Uređenje prostora - UT uslovi za objekte i instalacije na Krivaji kod Turije (nalazišta nafte)...

 

INVESTITORSKI POSLOVI „ključ u ruke“

-Realizacija Programa samodoprinosa I, II i III mesne zajednice grada Bečeja za period 1988 - 1993. godina.

-Proizvodno zanatstvo u Industrijskoj zoni Bečeja, "ORČIK" hala mašinske radionice 1500m2

-TRAFO STANICA, INDUSTRIJSKI VODOVOD u industrijskij zoni "Proizvodno zanatstvo„ u Bečeju

 -"BOSCH – SERVICE - ŽERAVICA" - Novo Miloševo,

-Auto servis "GARČEV" - Novi Bečej

-Zanatska klanica "ALADAR" - Novi Bečej

-"AGROPROMET" iz Bečeja: GASOVOD (2km), dve MRS, protivpožarna mreža, sobraćajnice...

- Benzinska stanica: "ČORDAR" u Bečeju, -Benzinska i gasna stanica "VELPETROL" u Bečeju,

- Interna benzinska stanica “PARTNERTRANS” Novi Sad

- "TISA-PROMET" Novi Bečej, skladišna hala 2500m2 , saobraćajnice i instalacije,

-"CORNELLING" - Bečej, elektroenergetski podzemni kabel, od TS "MOBILIJA" do poslovnog objekta...

- "VOLVO" - "PARTNERTRANS", Novi Sad: parkiralište za teretna vozila P=6,000m2, servis za teretna vozila, skladište, poslovni objekt,

- "VILA - O.J.A." (Investitor iz Nemačke) kompletna investicija, "ključ u ruke" izgradnja stambenog objekta - vile visokog standarda...

- M.Z. “STARA MORAVICA” , Stara Moravica: kompletni investitorski poslovi i izrada projekata za ulicu Pobede i Nikole Tesle u Srtaroj Moravici SA IZGRADNJOM..

- B.S. „AVIA“ sa ugostiteljskim objektom, Novi Sad

 

PROJEKTI OBJEKATA NISKOGRADNJE

- Projektovanje saobraćajnih priključaka na državne saobraćajnice - na državne puteve I i II reda:

- GP „PETLJA SURČIN“ - AUTOPUT

- GP priklj. na državni put Ib reda broj 12 , Sv. Miletić, priklj. poljoprivrednih objekata.

- Subotica: GP za izg. priklj. na drž. put II A reda  br. 100, priklj. kompleksa benzinsko-gasne stanice.

- GP saob. priklj. od kompleksa benzinske stanice do državnog puta II reda broj 202 na stacionaži 0+096.43 kod Mladenovca.

4. IP i GP za izgradnju saobraćajnog priključka saobraćajnice 1-1 na državni put prvog reda broj 22 (Ibarska magistrala) kod km 215+539.   

5. IP za izgradnju saobraćajnog priključka opštinskog puta kod naselja Milčić na državni put prvog reda broj 17.1 kod Sombora.

6. IP za izgradnju saobraćajnih priključaka na stacionažama km 130+818.00 sa desne strane autoputa E-75 za potrebe priključenja kompleksa benzinske stanice uz motel tipa II „ETNO SELO“.

7. GP i IP saobraćajnog priključka na državni put drugog reda broj 120, za priključenje poslovnog objekta kod Temerina

8. GP i IP za rekonstrukciju saobraćajnih priključaka na državni put prvog reda broj 3, radi priključenja benzinske stanice sa pratećim objektima u Srbobranu

9. IP za izgradnju saobraćajnog priključka kompleksa jednosmerne benzinske stanice na državni put prvog reda na stacionaži km 31+190  sa leve strane u pravcu rasta stacionaže, kod Rume

10. IP za izgradnju saobraćajnih priključaka na državni put drugog reda radi priključenja kompleksa autoperionica u Mokrinu,

11. GP i IP za izgradnju saobraćajnog priključka na državni put prvog reda, za priključenje poslovnog objekta – skladišnog prostora, kod Zrenjanina

12. GP i IP za izgradnju saobraćajnog priključka na državni put drugog reda broj 101, za priključenje komplesa »JAFFA« u Crvenki, maj 2007.

 

Izrada IP i GP za izgradnju saobraćajno – manipulativnih platoa (saobraćajnih površina, odvodnjavanja, kolovozne konstrukcije, saobraćaja i stacionarnog saobraćaja)

Benzinska stanica  „MARKOVAC“, GP sa pratećim objektima R202 Aranđelovac-Mladenovac

Benzinska stanica „Petrol“, Pećinci – jug  IP + GP saob. – manipulativnih platoa sa motelom, na autoput broj 1 (E-70).

Benzinska stanica „Petrol“, Pećinci – sever, IP + GP saob. - manipulativni platoa sa motelom, na autoputu broj 1 (E-70),

Benzinske stanice „Mihajlovac I“, IP + GP  saob. - manipulativni platoi na autoputu E-75

Benzinske stanice „Mihajlovac II“, IP + GP  saob. - manipulativni platoi na autoputu E-75

Benzinske stanice „Petrol“  u Valjevu, IP+GP

Benzinska stanica „EURO-PETROL“,

autoput E-75, Motel „Palić“: IP+GP priključka

- Benzinska stanica "OKTAN„ Bečej

- Benzinska - gasna stanica "VELPETROL", Bečej

- Benzinska stanica “Panpetrol” – Pančevo

- Benzinska stanica “Partnertans” – Novi Sad

- Benzinska stanica “SI-MAG” Aleksandrovo

- Benzinska stanica „AVIA“, Novi Sad – Veternik

- Centro – Spice d.o.o u Surčinu: GP sanacije saobraćajnih površina u okviru kompleksa.               

- „UM-ING“ d.o.o. u Zrenjaninu: GP za za izgradnju saob. - manipulativnih platoa na kompleksu.

- “METRO Cash&Carry” u Subotici  IP+GP za izgradnju saob. pov. sa projektom potpornih zidova

- “METRO Cash&Carry” u Novom Sadu, IP + GP za izgradnju saobraćajanih površina.

- Kompleks spotrske hale u Zrenjaninu: IP i GP za izgradnju saob. - manipulativnih platoa

- Brodogradilišta „Bomex“ kod Zrenjanina: IP + GP saob. manipulativnih platoa za kompleks

 

Izrada idejnih i glavnih projekata za izgradnju  gradskih saobraćajnica

- GP AUTOPUT: Bir Eyad – Sorman, L=24km, Libija

- UNOPS, UNATED NATIONS PROGRES:

   Gradski autoput: GP jugoistočne obilaznice u Vranju

- MK FINTEL WIND A.D: GP pristupnog puta i platoa kompleksa VETROGENERATORA kod Kule

- Glavni i idejni projekti za izgradnju 24 ulice u Senti ukupne dužine L= 7,5 km

- Izrada IP i GP za rekonstrukciju ulice Sonje Marinković u Somboru (kolovoz, atmosferska kanalizacija, parking prostor i  javna rasveta sa kabliranjem el. instalacija)

- Izrada GP i IP Istočne obilaznice oko Bačke Topole

- GP za izgradnju saobraćajnice  u ulici 9. Maja u Valjevu,

- IP i GP ul.Sv. Marković u Užicu, sa sancijom klizišta

- IP i GP ulice Svetog Save u Senti

- IP i GP ulice Cara Dušana u Bačkoj Topoli

- IP i GP ulice Plitvička u Bačkoj Topoli

- IP i GP ulice Sremska u Sevojnu

- GP i IP 12 ulica u Vršcu

 

Izrada IP i GP za izgradnju  lokalnih i nekategorisanih puteva 

- GP za rekonstrukciju puta  Jasenica – Zabrdica – Elektroistok, opština Valjevo

- GP za rekonstrukciju puta  Povlenska Kosa – Donji Taor (sa projektom potpornih zidova), opština Valjevo

- GP za izgradnju saobraćajnice u ataru Pačira, opština Bačka Topola

- GP i IP za  rekonstrukciju saobraćajnice i izgradnju kolovoza Čonoplja - Pačir , opština Sombor

- GP za sanaciju kolovoza Gunaroš – Kavilo, opština Bačka Topola

- GP sanacije kolovoza Panonija - Duboka, opština B. Topola

- GP za uređenje nekategorisanih puteva na teritoriji Opštine Bačka Topola u k.o. Stara Moravica i k.o. Gornja Rogatica

- Izrada IP i GP za uređenje nekategorisanih puteva na teritoriji Opštine Bačka Topola

- IP i GP lokalne sobraćajnice na odbrambenom nasipu od Bačkog Monoštora do atara Kupusine, Sombor

- IP i GP puta Stapar – Sivac do granice katastarske opštine, opština Sombor

 

PROJEKTI RASKRSNICA SA KRUŽNIM TOKOM SAOBRAĆAJA

- SENTA: Trg Mira i Njegošev trg

- ZRENJANIN – KIKINDA   M-24

- ZRENJANIN – MIHAJLOVO    M-7

- ZRENJANIN ELEMIR, lokalni put

- ZRENJANIN – NOVI SAD  M-7

- ZRENJANIN – ARADAC, lokalni put

- ZRENJANIN – INDUSTRIJSKA ZONA – Bagljaš

- ZRENJANIN – BAGLJAŠ, 5 raskrsnica

- BEOČIN: GP rekonstrikcije PUTA M 107

- BEOČIN: GP rekonstrikcije saobraćajnice M 116 u opštini Beočin

- N. PAZOVA: GP RASK. M22.1 - priključak i lokalni put E75 - St. Banovaca.

- BEČEJ: GP RAS. M3 - Industrijska zona - prolaz kroz RAS. R122 - R-108 - M3,

- ST. MORAVICA: GP projekti dve raskrsnice na R108

- B. Topola: rek. rask. R108 - OBILAZNICA - M22.1

- Vrbas: GP rek. M3 - prolaz kroz Vrbas – priključak na Industrijsku zonu i putevi u industrijskoj zoni

- B. Topola: Proj. pojačanog održavanja kolovoza rask. puta u ulici M. Tita (M-22.1) i Vašarište (R-108)  – rask. sa kružnim tokom saobraćaja.

- B. Topola: Proj. pojačanog održavanja kolovoza raskrsnice puta u ulici Maršala Tita (M-22.1) , ulice Glavne (R119)  i ulice Petefi brigade (R119)  Topoli – raskrsnica sa kružnim tokom saobraćaja

- B. Topola: Proj. pojačanog održavanja kolovoza rask. ul. 23. Oktobra (R108) i ul. Vašarište -  rask. sa kružnim tokom saobraćaja,

- Proj. poj. održavanja puta R-119 - produžetak ulice Bajšanski put rask. sa kružnim tokom saob.

- GP KRUŽNE RASKRSNICE NA DRŽAVNOM PUTU II REDA BR. 267 NA KM 10+708 UKRŠTAJ SA „SREMSKOM GAZELOM“,

20. GP KRUŽNE RASKRSNICE NA PUTU „SREMSKA GAZELA – III DEONICA“, OD PUTA R-153a (BEČMEN – PETROVČIĆ) DO PUTA R-267 (BATAJNICA – DOBANOVCI) NA KM 3+113.04 I 3+998.17

21. GP KRUŽNE RASKRSNICE NA DRŽAVNOM PUTU II REDA BR. 153a NA KM 19+618.00 UKRŠTAJ SA „SREMSKOM GAZELOM“,

22. GP KRUŽNE RASKRSNICE NA DRŽAVNOM PUTU II REDA BR. 267 NA KM 34+963.00 UKRŠTAJ SA „SREMSKOM GAZELOM“,

 

SAOBRAĆAJNI INŽENJERING

Za sve gore navedene ili prikazane projekte DP-ING d.o.o je izradio odgovarajuće projekte tehničke regulacije saobraćaja vertikalnom i horizontalnom ili svetlosnom saobraćajnom signalizacijom.

Od mnogobrojnih projekata, izdvajamo sledeće:

- GP saobraćajne signalizacije i opreme za Ulicu Vojvođansku u Surčinu - Beograd

- Projekata saobraćajno – tehničke regulacije saobraćaja državnih puteva u opštini B. Topola

3. Tehničko regulisanje saobraćaja u Kosjeriću 

4. GP saobraćajne opreme i svetlosne signalizacije u ulici 1-1, Komercijalna zona zapadno od Ibarske magistrale, sa vezom na Ibarsku magistralu, Beograd

5. Privremena saobraćajna signalizacija na državnom putu IB reda broj 12 (bulevar Milutina Milankovića i ul.Nikole Pašića) u Zrenjaninu

6. Privremena saobraćajna signalizacija u ulici Kralja Petra I u Zrenjaninu.

7. Privremena saob. sign. na kružnom putu Beograd.

8. Studija redefinisanja režima dinamičkog i stacionarnog saobraćaja u zoni oivičenoj ul. Požeškom, B. Parovića i Kneza Višeslava, Čukarica - Beograd.

9. Projektovanje svetlosne saobraćajne signalizacije semafori:

Bečej:

ul. Moše Pijade - Pionirska,

ul. Moše Pijade – Borisa Kidriča

ul. Petefi Šandora – Borisa Kifriča,

ul. T. Cvijanova - B. Kidriča - 8. Oktobra

M. Tita - Borivija Vlajkova

Sombor: ul. Apatinski Put - Cvijićeva-Sv. Save

B. Topola: ul. Omladinska - 1. Maja – Glavna

10. Projekat tehničke regulacije saobraćaja za

- Novo naselje Zone S3-1 CENTAR,

 naselje Kruškovice,

 naselje Lug Barići, u Tesliću (R. Srpska)

11. Euro Alliance TUNELS: GP tehničke regulacije saobraćaja pri izgradnji tunela MANAJLE i PREDEJANE.

12. Tri GP saob. sign. puta „Sremska gazela“ – I, II i III deonica – Surčin, Beograd

13. GP saob. sig. raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja na putu „Sremska gazela“, deonica I, II i III, Surčin – Beograd

14. GP saob. sig. od projektovane kružne raskrsnice sa priključkom na put za državnu granicu kod Horgoša do projektovane kružne raskesnice do Kanjiže.

 

IZRADA STUDIJA OPRAVDANOSTI

1. STUDIJA OPRAVDANOSTI ZA IZGRADNJU SAOBRAĆAJNIH PRIKLJUČAKA NA STACIONAŽAMA KM 130+818.00 SA DESNE STRANE AUTOPUTA E-75, ZA POTREBE PRIKLJUČENJA KOMPLEKSA BENZINSKE STANICE UZ MOTEL TIP II „ETNO SELO“, AUTOPUT, KOD KOVILJA

2. STUDIJA OPRAVDANOSTI ZA IZGRADNJU SAOBRAĆAJNIH PRIKLJUČAKA NA STACIONAŽAMA KM 19+907.00  AUTOPUTA E-75 ZA POTREBE PRIKLJUČENJA KOMPLEKSA BENZINSKE STANICE UZ MOTEL „PALIĆ“ AUTOPUT E-75, SUBOTICA - BEOGRAD

3. STUDIJA OPRAVDANOSTI ZA IZGRADNJU PETLJE “SURČIN” – DENIVELISANA RASKRSNICA NA UKRŠTANJU PUTA R – 267 (BATAJNICA – SURČIN) I OBILAZNICE (DOBANOVCI – BUBANJ POTOK) 3 – AUTOPUT BEOGRAD, KOD SURČINA

4. STUDIJA OPRAVDANOSTI (“METRO“) ZA IZGRADNJU PRVE FAZE SAOBRAĆAJNOG PRIKLJUČKA SAOBRAĆAJNICE 1-1 NA DRŽAVNI PUT I REDA - IBARSKA MAGISTRALA KOD KM 215+539.00

BEOGRAD

5. STUDIJA OPRAVDANOSTI IZGRADNJA PRISTUPNE SAOBRAĆAJNICE „NOVA 5“ ZA OPSLUŽIVANJE KOMPLEKSA PPOV „KRNJAČA“ SA CRPNOM STANICOM DO PRIKLJUČKA NA PUT M-1.9, SA PRIPADAJUĆOM INFRASTRUKTUROM, BEOGRAD, KRNJAČA, MAGISTRALNI PUT M-1.9

6. STUDIJA OPRAVDANOSTI UKRSNOG MESTA NA R-214 (ULICA ORAŠKA) SA PRIKLjUČNIM PUTEM NA INDUSTRIJSKU ZONU U VELIKOJ PLANI

7. STUDIJA OPRAVDANOSTI ZA IZGRADNJU SAOBRAĆAJNICE – ISTOČNE OBILAZNICE OKO BAČKE TOPOLE I SAOBRAĆAJNIH PRIKLJUČAKA I RASKRSNICA NA DRŽAVNE PUTEVE DRUGOG REDA BROJ 108 I BROJ 119  KOD BAČKE TOPOLE

8. STUDIJA OPRAVDANOSTI DVOSMERNOG SAOBRAĆAJNOG PRIKLJUČKA KOMPLEKSA BENZINSKE PUMPE, RADIONICE I IZLOŽBENOG PROSTORA ZA POLJOPRIVREDNE MAŠINE, NA DRŽAVNI PUT II REDA BROJ 103, BAČKA TOPOLA 

9. STUDIJU OPRAVDANOSTI ZA IZGRADNJU SAOBRAĆAJNIH PRIKLJUČAKA NA DRŽAVNI PUT DRUGOG REDA BROJ 120, ZA PRIKLJUČENJE POSLOVNOG OBJEKTA U BAČKOM JARKU.

10. STUDIJA OPRAVDANOSTI ZA IZGRADNJU PRIKLJUČNIH SAOBRAĆAJNICA NA DRŽAVNI PUT DRUGOG REDA BROJ 119,  ZA PRIKLJUČENJE JEDNOSMERNE BENZINSKE I GASNE STANICE

KANJIŽA

11. STUDIJA OPRAVDANOSTI SAOBRAĆAJNI PRIKLJUČCI NA DRŽAVNI PUT PRVOG REDA

BROJ M-21, ZA PRIKLJUČENJE BENZINSKE STANICE SA SERVISNOM RADIONICOM

NOVI SAD, PETROVARADIN

12. STUDIJA OPRAVDANOSTI PIKLJUČNE SAOBRAĆAJNICE NA MAGISTRALNI PUT M-7 PRIKLJUČENJE JEDNOSMERNE BENZINSKE PUMPE, NOVI SAD, VETERNIK

13. STUDIJA OPRAVDANOSTI PRIKLJUČNE SAOBRAĆAJNICE NA M-24 POSLOVNOG KOMPLEKSA

D.O.O. PANSERVIS - PANCEVO

14. STUDIJA OPRAVDANOSTI ZA IZGRADNJU PRIKLJUČNIH SAOBRAĆAJNICA ZA OBJEKAT „PREGIS“

NA PUT M-24, PANČEVO

15. STUDIJA OPRAVDANOSTI IZGRADNJA SAOBRAĆAJNOG PRIKLJUČKA NA DRŽAVNI PUT PRVOG REDA BROJ 24, ZA PRIKLJUČENJE SKLADIŠNOG PROSTORA ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA I POSLOVNOG OBJEKTA (KANCELARIJE) „VALOR“ - ZRENJANIN

16. STUDIJA OPRAVDANOSTI SAOBRAĆAJNOG PRIKLJUČKA NA DRŽAVNI PUT DRUGOG REDA

BROJ 101, ZA PRIKLJUČENJE PROIZVODNOG KOMPLEKSA «JAFFA»,  CRVENKA

 

IZRADA PLANOVA PREVENTIVNIH MERA

Plan preventivnih mera izrađujemo na osnovu  Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim i pokretnim gradilištima. Uredbom su propisane preventivne mere za bezbedan i zdrav rad na privremenim i pokretnim gradilištima, kao i u objektima koji se koriste kao radni i pomoćni prostor na gradilištima u kojima se pripremaju, prepravljaju ili obrađuju građevinski materijali, građevinski proizvodi i građevinski elementi, koji se ugrađuju u građevinske objekte.

Zaposleni odgovorni projektant poseduje Uverenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta;

 

IZRADA ELABORATA ENERGETSKE EFIKASNOSTI I ENERGETSKIH PASOŠA

Elaborate energetske efikasnosti i energetskih pasoša izrađujemo na osnovu „Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada“. Energetska efikasnost podrazumeva niz mera koje preduzimamo u cilju smanjenja potrošnje energije, a koje pri tome ne narušavaju uslove rada i života. Pravilnikom je predviđeno da svaki objekat dobije “energetski sertifikat” bez koga, praktično, ni jedan novoizgrađeni objekat neće moći da dobije upotrebnu dozvolu, pa se na taj način i obezbeđuje sporovođenje energetski efikasne politike. Preduzeće „DP-ING“ je u fazi pribavljanja licence za izradu eleborata energetske efikasnosti i energetskih pasoša.

 

OBAVLJANJE STRUČNOG NADZORA

Odgovorni projektanti su vršili stručan nadzor nad izgradnjom saobraćajnica i saobraćajne signalizacije na sledećim lokacijama:

U Novom Bečeju: saobraćajnica  u ulici Vlade Kolara.

U Bačkoj Topoli: saobraćajnice u ul. Vašarište, Plitvička, biciklističke staze u ul. M. Tita, Petefi Brigade, Senćanski put... Saobraćajnice i platoe u fabričkom krugu „CAPRIOLO“,

- Benzinska stanica Mihajlovac I i Mihajlovac II Luk Oil, Benzinska stanica „PETROL“ u Valjevu...

Nadzor na izgradnji puteva u ulicama u Bečeju, angažovan od strane investitora "FOND ZA PUTEVE" iz Bečeja: ul. JNA 1,800m, Ivana Kočija 500m, saobraćajnice oko benzinske stanice "BEOPETROL" (Borisa Kidriča, Todora Cvejanova, Marašala Tita, Bore Vlajkova), raskrsnica ulice Pionirska i Moše Pijade, Ul. Jug Bogdanova, Ul. Hajduk Veljkova. Saobraćajnice i parkinzi u naselju "7 sekretara SKOJ-a".

Nadzor nad izgradnjom saobraćajnica izgrađenih sredstvima Mesnog samodoprinosa u Bečeju – po Programu samodoprinosa, nadzor na izgradnji AK: ul JNA 1,800m, Ivana Kočija, 500m, Republikanska, 800m, Stevana Dejanova, 400m, Borivoja Vlajkova 1,200m…

 

NADZOR NAD IZGRADNJOM OBJEKATA VISOKOGRADNJE

Zanatska klanica "ALADAR" Novi Bečej, Auto servis "GARČEV" Novi Bečej, "TISA-PROMET" - Novi Bečej (platoi i saobraćajnice), "ORČIK" - mašinska hala u Bečeju, Benzinska stanica "ČORDAR" u Bečeju, Benzinska i gasna staniva “VELPETROL” u Bečeju, "AGRO-PROMET" - Bečej gasovod visokog pritiska, dužine 2km sa MRS, saobraćajnice... "BEČEJPROMET" nadzor nad izgradnjom gasovoda visokog pritiska - niskogradnja, "VOLVO" - servis teretnih vozila u Novom Sadu, “BOSCH-SERVICE” - Žeravica, Novo Miloševo, „AGROHIN – NIŠ“ u Novom Sadu…

 

MERENJE I KONTROLA

merenje zbijenosti tla i nasutih materijala lakim mernim uređajem sa padajućim tegom ZFG 3000 GPS.

 Merni opseg: do 105MN/m2 sa gradijentom od 0.15MN/m2

UREĐAJEM SA PADAJUĆIM TEGOM

ZFG 3000 GPS (teg je težine 15kg)

 

PROJEKTOVANJE OBJEKATA I INSTALACIJA HIDROGRADNJE

- Atmosferske kanalizacije,

- Kanalizacije otpadnih voda,

- Gradski vodovod,

- Primarni prečistači,

- Stanica za prepumpavanje,

- Drugi hidrograđevinski objekati i instalacije...

- Projekti površinskog dvodnjavanja putnih jarkova unaselju i van naselja, kanali...

 

REGULACIJE BUJIČNIH POTOKA

(GIP – glavni izvedbeni projekat):

Banja vrućica: GIP regulacije potoka Rakovac sa 2 kaptaže i sa delimičnim zacevljenjem pritoke Gadžinac

- GIP regulacije rečice Grabovac

Teslić: - GIP regulacije i zacevljenje potoka Plavuša.

- GIP AK i FK za osam ulica, CENTAR, Zone S3-1: Ulica Nova 1, Nova 2, Nova 3, Nova 4, Nova 5, Ul. St. Mokranjca, Ul. Cetinska, Ul. Majora Gavrilovića.

- GIP "Manifestacionog trga": AK, VOD, FK.

Kruškovice: GIP AK L=1,275m, FK L=1,330m, Objekt crpne stanice za prempupavanje otpadnih voda,

Lug Barići: AK L=1,800M, FK L=3,185m

Kolektor FK 4,158m, FK sekundarna mreža L=6,905m

KOLEKTOR OTPADNIH VODA GORNJI TESLIĆ – LUG BARIĆI: L=3,951M

Sombor:

- AK u ulici Višnjićeva i u ulici Radišićeva.

- Kolektor AK u ulici Skopljanska.

Objekt crpne stanice za prempupavanje otpadnih voda za naselje Kruškovice…